Comunicat de presa Colosseum Media Events

Comunicat de presa Colosseum Media Events

Colosseum Media Events SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Colosseum Media Events SRL cu sediul in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Constructorilor, nr.24A, bloc 44, scara 2, sector 6, deruleaza incepand cu data de 27-07-2021 proiectul “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor”, in baza Contractului de finantare Nr. M2-13059 din 27-07-2021, incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului, Bucuresti.

Obiectul contractului il reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, urmatoarele:

  • mentinerea activitatii societatii pe o perioada de minimum 6 luni
  • mentinerea/suplimentarea numarului locurilor de munca fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minimum 6 luni de la data acordarii granturilor.

Valoarea proiectului este de 740.366,38 RON (valoare totala) din care 643.796,85 RON reprezinta grant nerambursabil si 96.569,53 RON reprezinta cofinantarea proprie.

Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnarii contractului de finantare pana la data de 26.07.2022.

Date de contact beneficiar:
COLOSSEUM MEDIA EVENTS SRL
augustin.radu@ymail.com
0733.52.72.01

Proiect cofinantat din Fondul European De Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reactie la pandemia COVID-19, Prioritatea de investitii 3D – Sprijinirea capacitatii IMM-urilor de a creste pe piese regionale, nationale si internationale si de a se angaja in procesele de inovare.